THUNG THANG DA CAM

  • Mã sản phẩm :  PR15A
  • Kích thướt      :  ∅40xH73
  •                          ∅29xH56
  • Chất liệu         :