CHAU VUONG DE

  • Mã sản phẩm :         Pi17A
  • Kích thướt      :     ∅35.5xH18
  •                             ∅29xH185
  •                             ∅24xH32
  • Chất liệu         :