CHAU VOT CHUOI VL

  • Mã sản phẩm :   TR04A
  • Kích thướt      :    ∅50xH40
  •                             ∅40xH33
  •                             ∅35xH25
  •                             ∅28xH20
  • Chất liệu         :