CHAU SOAN OC NAU CHAY

  • Mã sản phẩm :   Pi08A
  • Kích thướt      :  ∅38xH37
  •                            ∅32xH32
  •                            ∅26xH26
  •                            ∅20xH20
  • Chất liệu         :