CHAU BONG DUA VL

  • Mã sản phẩm :   TR03A
  • Kích thướt      :      ∅70xH66
  •                              ∅54xH649
  •                              ∅33xH40
  •                              ∅22xH23
  • Chất liệu         :