BO VAI

  • Mã sản phẩm  :    PR18A
  • Kích thướt      :  ∅71xH70
  •                          ∅48xH50
  • Chất liệu         :