8 CHI DK

  • Mã sản phẩm :  PR11A
  • Kích thướt      :∅51xH71
  • Chất liệu         :