7 TUI

  • Mã sản phẩm :      TW23A
  • Kích thướt      :    ∅25xH33
  • Chất liệu         :