10 TUI

  • Mã sản phẩm :   TW29A
  • Kích thướt      : ∅34xH35
  • Chất liệu         :